KNZV vereniging Noord Oost

AANGESLOTEN BIJ HET KONINKLIJK NEDERLANDS ZANGERSVERBOND

Bestuur

Het bestuur van de KNZV-vereniging Noord Oost Nederland bestaat uit zeven mannen die allen lid zijn van een koor uit ons gewest. Zij vergaderen eens in de vijf á zes weken wisselend in Rijssen en Meppel, in gebouw Scola Vocalis en gebouw Meppeler Mannenkoor. Tijdens deze vergaderingen komen diverse onderwerpen aan de orde doch alle verwant aan mannenkorenzang. Koorbezoeken i.v.m. jubileum leden, het jaarlijkse Gewestelijke concert, planning activiteiten uit het Beleidsplan, onderwerpen ALV's, renovatie biblotheek met partituren en dirigenten bijeenkomsten is maar een kleine greep uit de onderwerpen die worden besproken.

 

Naam Taak Telefoon
Jan Zijlstra Voorzitter (tijdelijk) 0522-442262
Henk Bargboer Secretaris 0547-363478
Piet van der Heijden Penningmeester 053-5388689
Adrie Boerrigter Public Relations 074-2421737
Jan Wijngaards bestuurslid 06-22086074
Geurt Rutten bestuurslid 0592-340219 
Garry Garrelds bestuurslid 0597-413143